Gwasanaeth Cyfarfodydd Grŵp Teulu Gweithredu Adferol

Sut allwn ni helpu?

Mae’r Gwasanaeth Cyfarfodydd Grŵp Teulu gan ddefnyddio Dulliau Adferol ar gael i deuluoedd sy’n profi gwrthdaro ac sydd angen cefnogaeth i ddatrys y gwrthdaro hwnnw. Mae’r gwasanaeth hwn yn helpu teuluoedd i ddod dros trafferthion drwy adeiladu, cynnal  a lle bo’r angen, trwsio perthnasau. Bydd aelodau teulu yn cael eu hannog i adnabod eu cryfderau, eu sgiliau ac adnoddau er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau.

Beth yw Cyfarfod Grwp Teulu?

O fewn cyfarfod grŵp teulu, gan ddefnyddio dulliau adferol, bydd aelodau o deuluoedd, ffrindiau ac unrhyw un perthnasol yn dod at ei gilydd i drafod a gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Bydd yr Ymarferydd yn gweithio gyda chi er mwyn eich cefnogi chi. Byddan nhw hefyd yn eich helpu chi i baratoi ar gyfer y cyfarfod a chyrraedd yno.

Pwy sydd a mynediad i’r gwasanaeth?

Gallwch chi gael mynediad i’n gwasanaeth os oes gan eich plentyn/person ifanc Weithiwr Cymdeithasol ei hun o fewn Gwasanaethau Plant ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion neu Sir Benfro ac os ydych chi yn profi trafferthion teuluol ac angen cynllunio ar gyfer y dyfodol. Gallwch chi drafod y posibilrwydd o gael eich cyfeirio gyda’ch Gweithiwr Cymdeithasol neu gysylltu gyda ni i weld a yw’r cyfeiriad yn briodol.


Cyfeiriad Prosiect

4 Dunraven Place, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1JD

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn: 01656 669354
E-bost: bcbcrafgm@tgpcymru.org.uk


Pwy sydd yn ein tîm

Melanie Thomas-Wilcox
Rheolwr Tîm