Cymorth Cynnar Tîm Cymorth I Deuluoedd Caerdydd

Sut allwn ni helpu?

Rydym yn darparu cymorth cynnar i deuluoedd yng Nghaerdydd y mae eu hanghenion yn disgyn islaw lefel Gwasanaethau Plant.

Os ydych chi neu eich teulu’n ei chael hi’n anodd ymdopi gydag unrhyw rai o’r canlynol ac nad ydych chi’n gwybod ble i gael cymorth yna ffoniwch ni a siarad gydag un o’n hymgynghorwyr cyfeillgar a fydd yn cymryd yr amser i’ch helpu i ddod o hyd i’r gwasanaethau fyddai yn eich cefnogi orau.

  • problemau perthynas
  • unigrwydd
  • pryderon ariannol
  • hunan-barch isel
  • anawsterau rhianta
  • anghenion addysgol
  • trais yn y cartref
  • diweithdra
  • tai
  • colli rhywun annwyl

Rydym yn gweithio ar draws Caerdydd yn cynnig gwybodaeth dros y ffôn, cyngor a gwasanaeth cyfeirio at wasanaethau priodol i ddiwallu eich anghenion.

Rydym hefyd yn cynnig ymweliadau cartref lle byddwn yn asesu bod hynny’n briodol.

Ffoniwch ni ar ein rhif Rhadffôn i fanteisio ar ein gwasanaeth cyfeillgar, defnyddiol.


Cyfeiriad Prosiect

Tŷ Kiln - Llawr 1af, The Maltings, East Tyndall Street, Caerdydd CF24 5EA

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif Ffôn: 0808 800 0038
Rhif rhadffôn: 0808 800 0038 Rhad ac am ddim o linellau tir a’r rhan fwyaf o ffonau symudol
Testun rhad ac am ddim: 80800 (Dechreuwch eich neges bob amser gyda FamiliesFF)


Pwy sydd yn ein tîm

Oliver Howells
Rheolwr Ymarferydd

Ellie Hooper
Ymarferydd

Helen Barke
Ymarferydd

Sofie Margetson
Ymarferydd