Prosiect Sgiliau (Peilot) Casnewydd

Sut allwn ni helpu?

Ein gwasanaeth

Nod y prosiect yw darparu cyfleoedd i bobl ifanc 16-25 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Y nod yw gwella ac ehangu eu gobaith o gael lle addysg neu hyfforddiant neu gyfle cyflogaeth a sicrhau tai a chymorth priodol os oes angen. Bydd y prosiect wedi’i leoli mewn man celfyddydol ac uwchgylchu lle bydd pobl ifanc yn cymryd rhan mewn cyfleoedd i hybu sgiliau cyflogadwyedd lle byddant yn cael profiad gwaith yn gweithredu’r fan honno ynghyd â meithrin sgiliau.

Rhaglen meithrin sgiliau

Bydd y rhaglen meithrin sgiliau yn cynnwys gwaith grŵp a sesiynau unigol. Bydd pobl ifanc yn nodi eu hamcanion eu hunain ac yn cael cynnig cyfleoedd fel sgiliau llythrennedd a TG sylfaenol, ysgrifennu CV, ysgrifennu llythyrau, ymarfer cyfweld, ymwybyddiaeth o fudd-daliadau, cyngor gyrfaoedd, cyfathrebu, meithrin perthynas, cymorth cyntaf a datrys gwrthdaro. Gall y bobl ifanc hefyd gael profiad ymarferol o uwchgylchu dodrefn, dillad ac eitemau eraill a fydd ar gael yn y siop. Nod y prosiect yw gwella rhagolygon cyflogaeth i bobl ifanc yng Nghasnewydd a’r cyffiniau drwy hyfforddiant wedi’i deilwra yn ystod y rhaglen a chymorth cyflogaeth. Ar ddiwedd eu hamser gyda’r prosiect, dylai pobl ifanc wybod sut i ysgrifennu CV effeithiol, teimlo’n barod ar gyfer cyfweliadau yn y dyfodol a theimlo eu bod wedi ennill sgiliau newydd neu wella sgiliau a oedd ganddynt sy’n ddymunol i gyflogwyr.

Gwybodaeth gefndirol

Mae TGP Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â chwmni Theatr Tin Shed ac yn sefydlu prosiect newydd yng Nghasnewydd o’r enw Sgiliau, a ariennir gan UKCRF ac a gefnogir gan Gyngor Dinas Casnewydd.

Taflen >


Cyfeiriad Prosiect

Newport TGP Cymru Sgiliau (Pilot) Project, The Place, 9-10 Bridge Street, Newport, NP20 4AL

Ffyrdd o gysylltu â ni

Ffôn: 01633 837605
Symudol: 07944109701
E-bost: lisanne.saladino@tgpcymry.org.uksgiliau@tgpcymru.org.uk