Volunteering

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi peth o’ch amser fel gwirfoddolwr i weithio gyda phobl ifanc sy’n agored i niwed? Fel Ymwelydd Annibynnol, byddwch yn cael eich paru â pherson ifanc penodol, a byddwch yn dod yn gyfaill iddo ac yn ymweld ag ef yn rheolaidd.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer gwirfoddolwyr ar draws y gogledd.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant, cymorth a threuliau ar gyfer teithio a gweithgareddau. Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn, yn ddibynadwy ac yn gallu cyfathrebu’n dda â phobl ifanc.

Os oes gennych ddiddordeb,  cysylltwch â’r Cydlynydd Ymwelwyr Annibynnol, Julie Lloyd ar 07494 023056

Ymwelwyr Annibynnol Gwirfoddol - Y Canolbarth a’r Gorllewin

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi peth o’ch amser fel gwirfoddolwr i weithio gyda phobl ifanc sy’n agored i niwed? Fel Ymwelydd Annibynnol, byddwch yn cael eich paru â pherson ifanc penodol, a byddwch yn dod yn gyfaill iddo ac yn ymweld ag ef yn rheolaidd.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer gwirfoddolwyr yn Llanelli a Rhydaman, Sir Gaerfyrddin ac Aberpennar, Powys.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant, cymorth a threuliau ar gyfer teithio a gweithgareddau. Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn, yn ddibynadwy ac yn gallu cyfathrebu’n dda â phobl ifanc.

Os oes gennych ddiddordeb,  cysylltwch â’r Cydlynydd Ymwelwyr Annibynnol, Sera Coles ar 07398 852149

Ymwelwyr Annibynnol Gwirfoddol – Cwm Taf Morgannwg

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi peth o’ch amser fel gwirfoddolwr i weithio gyda phobl ifanc sy’n agored i niwed? Fel Ymwelydd Annibynnol, byddwch yn cael eich paru â pherson ifanc penodol, a byddwch yn dod yn gyfaill iddo ac yn ymweld ag ef yn rheolaidd.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer gwirfoddolwyr yn RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant, cymorth a threuliau ar gyfer teithio a gweithgareddau. Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn, yn ddibynadwy ac yn gallu cyfathrebu’n dda â phobl ifanc.

Os oes gennych ddiddordeb,  cysylltwch â’r Cydlynydd Ymwelwyr Annibynnol, Sera Coles ar 07398 852149