Swyddi

Swyddi Gwag

Gwasanaethau Eiriolaeth

Eiriolaeth Rhieni – Eiriolwr Rhieni Proffesiynol Annibynnol

£23,500-£25,800 (pro rata)
Parhaol Llawn Amser (37 awr)
Closing date: 19/02/2024

Gwasanaeth Cyfarfodydd Grŵp Teulu Gweithredu Adferol

Cydlynydd – Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf

£12.21 – £13.41 yr awr
Oriau achlysurol – cysylltwch â Mel Thomas-Wilcox ar 07951557230 i drafod cyfleoedd yn eich ardal

Cydlynydd

£12.21 – £13.41 yr awr
Oriau achlysurol
Closing date: 23/02/2024

Tîm o Amgylch y Denantiaeth

Eiriolwr - Dros Dro tan 31/03/2025

£23,500-£25,800 (pro rata)
15 awr yr wythnos
Closing date: 23/02/2024

Gweithiwr Ymgysylltu – Dros Dro tan 31/03/2025

£23,500-£25,800 (pro rata)
Oriau achlysurol
Closing date: 23/02/2024

Teithio Ymlaen

Swyddog Ymgysylltu (Prosiect Seibiannau Byr AMSER) – Dros Dro tan fis Mawrth 2025

£23,500-£25,800 pro rata
Rhan amser 22.5 awr
Closing date: 04/03/2024