Swyddi

Swyddi Gwag

Ymddiriedolwyr

Mae TGP Cymru awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl frwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn pobl â chefndir, gwybodaeth a phrofiad o fyd busnes, cyllid, cyfathrebu, cysylltiadau cyhoeddus neu’r cyfryngau.

Mae swydd Ymddiriedolwr yn galw am ymrwymiad cymedrol o ran amser ac mae’n swydd ddi-dâl, ond gellir hawlio treuliau teithio. Cynhelir cyfarfodydd ffurfiol y Bwrdd bob chwarter ar hyn o bryd. Bydd TGP Cymru yn gwneud cais i Wasanaeth Datgelu Gwybodaeth y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar ran darpar Aelodau Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Os hoffech trefnu sgwrs anffurfiol efo Jackie Murphy, Prif Swyddog Gweithredol, cysylltwch a Catrin Browning os gwelwch yn dda ar hradmin@tgpcymru.org.uk

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch copi o eich CV a Llythyr Eglurhaol i hradmin@tgpcymru.org.uk

Dyddiad Cau: 22 Hydref 2021

Lawrlwythwch
Swydd Ddisgrifiad