Swyddi

Swyddi Gwag

Prosiect Sgiliau - Casnewydd

Rydym yn edrych i recriwtio amrywiaeth o swyddi ar gyfer ein gwasanaeth peilot newydd, Sgiliau, a leolir yng Nghasnewydd:

Rheolwr (Siop) Tîm
£25,991 – 29,577
37 awr yr wythnos

Swydd Ddisgrifiad

Ymarferydd/ Gweithiwr Ymgysylltu x 3
£23,080 – 25,481
37 awr yr wythnos

Swydd Ddisgrifiad

Ymgynghorydd Gyfreodd
£23,080 – 25,481
18.5 awr yr wythnos

Swydd Ddisgrifiad

Ymgynghorydd Budd-Daliadau Lles
£23,080 – 25,481
18.5 awr yr wythnos

Swydd Ddisgrifiad

Gweinyddwr Prosiect
£18,933 – £20,903
21 – 37 awr yr wythnos, ystyrir cyfran swydd

Swydd Ddisgrifiad

Gwerthuswr
£23,080 – 25,481
37 awr yr wythnos

Swydd Ddisgrifiad
Ffurflen gais

Mae hwn yn gyfle cyffrous ar gyfer ymgeisydd â phrofiad addas i gyflawni prosiect peilot (yn rhedeg tan ddiwedd Mehefin 2022), yn cefnogi pobl ifanc 16-25 oed sydd â phrofiad gofal ac nid mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, i wella a mwyhau eu rhagolygon o sicrhau addysg neu lle hyfforddi neu gyfle cyflogaeth a thai a chefnogaeth briodol, trwy leoliad gwaith 8-10 wythnos a rhaglen hybu sgiliau.

Os ydych ag ymrwymiad i wella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ac yn awyddus i weithio i sefydliad blaengar, sy’n edrych i’r dyfodol, gwnewch gais.

Am ragor o fanylion ac am sgwrs anffurfiol, cysyllter â Sarah Durrant ar 07736 229815.

Dyddiad Cau: 12yp 12/13/21
Dyddiad Cyfweliad: i’w cadarnhau

Swyddog AD - Caerdydd

Swyddog AD
Caerdydd
£23,080
37 awr

Rydym yn dymuno recriwtio Swyddog Adnoddau Dynol sy’n angerddol ac sy’n gyffredinolwr i ymuno â’n tîm. Dylai fod gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad blaenorol mewn amgylchedd Adnoddau Dynol a bydd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth Adnoddau Dynol effeithlon ac effeithiol ar draws y sefydliad, gan gydymffurfio â gweithdrefnau sefydliadol a deddfwriaeth berthnasol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gyfrifol am brosesau misol y gyflogres a phensiwn ac felly mae bod yn gyfforddus â ffigurau yn hanfodol.

Dyddiad Cau: 13/12/21
Dyddiad Cyfweliad: 25 neu 26/11/21

Lawrlwythwch
Ffurflen Cais 
Swydd Ddisgrifiad