Dydd Gwyl Dewi Sant hapus o Sêr Diogel Ceredigion

Mar 1, 2021

Dyma AJ a fynychodd sioe dalent Ser Saff ar ddechrau’r broses gloi. Mae’n hyfryd iawn gweld bod AJ wedi parhau i ganu. Dydd Gwyl Dewi Sant hapus i chi gyd.

Read more >


Edrychwch ar Adroddiad Blynyddol 2019-2020 TGP Cymru

Feb 25, 2021

Diolch yn fawr i’r plant a’r bobl ifanc o SafeStars, Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru a’r Tîm o amgylch y Denantiaeth am wneud y fideo hwn yn bosibl ac i’r holl […]

Read more >


Canlyniadau Arolwg Llesiant Staff Results

Feb 22, 2021

Yn ôl ym mis Tachwedd gwnaethom ofyn i’n staff gwblhau arolwg lles ynghylch gweithio yn ystod y pandemig. Roeddem eisiau deall sut yr oedd y staff yn teimlo, ac a […]

Read more >


(CADW) Canolbarth a Gorllewin Cymru – Preswyl gyda thro!

Feb 17, 2021

Bob blwyddyn, mae’r grŵp Diogelu Rhanbarthol (CADW) yn cyfarfod am gyfnod preswyl dros benwythnos i weithio gyda’i gilydd ar brosiectau a gweithgareddau i ddiogelu plant a phobl ifanc ledled Canolbarth […]

Read more >


Mae TGP Cymru eisiau clywed eich barn

Feb 11, 2021

Trwy gydol mis Chwefror cewch gyfle i ddweud wrthym am eich profiadau yn ystod cyfyngiadau symud Covid 19 drwy lenwi ein harolwg naill ai ar-lein neu gyda’ch gweithwyr TGP Cymru. Drwy […]

Read more >


Safe Stars TGP Calendar 2021

Nov 26, 2020

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelu 2020, roedd Sêr Diogel Ceredigion eisiau codi ymwybyddiaeth o iechyd a lles plant a phobl ifanc. Mae’r Sêr Diogel wedi llunio cynllunydd wal ar-lein, […]

Read more >


Maniffesto ar gyfer Etholiadau Senedd Cymru 2021 TGP Cymru

Nov 17, 2020

Dadlwythwch / gweld ein Maniffesto ar gyfer etholiadau Senedd Cymru 2021

Read more >


Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen – Arolwg Staff

Nov 4, 2020

Mae TGP Cymru yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi lles meddyliol ei weithiwr, yn enwedig mewn perthynas â straen ac unigedd yn ystod yr amser presennol. Felly, i gydnabod Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth […]

Read more >


Cherdd “Imagine” o gweminar Wythnos y Ffoaduriaid a hwyluswyd

Jun 25, 2020

Fe wnaeth Saba, sy’n Aelod o Fforwm Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid Ifanc TGP Cymru, yn Llysgennad Voices ac yn wirfoddolwr a werthfawrogir yn ei chymuned leol, gymryd rhan yn y […]

Read more >


Dychmygwch botensial Cymru fel Gwlad Noddfa wirioneddol

Jun 23, 2020

Ddydd Mercher 17 Mehefin 2020 fe wnaeth Dinas Noddfa DU a Rhwydwaith VOICES y Groes Goch Brydeinig gynnal digwyddiad ar-lein Noddfa mewn Gwleidyddiaeth ar gyfer Aelodau’r Senedd. Fe wnaeth y […]

Read more >