Prosiectau Sêr Saff Ceredigion 2020

Jun 14, 2021

Roedd 2020 yn her i bawb a dweud y lleiaf! Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Saff) wedi parhau i gyflawni amrywiaeth eang o brosiectau ac wedi tynnu sylw at […]

Read more >


Llythyr at y Prif Weinidog ynghylch Cynllun Setliad yr UE

Jun 9, 2021

Mae dinasyddion yr UE yr ydym yn eu helpu ymhlith y rhai sy’n debygol o golli statws a hawliau ar 30 Mehefin. Gwnaethom ysgrifennu at y Prif Weinidog gyda sefydliadau […]

Read more >


AlphaBiolabs yn rhoi yn ôl i TGP Cymru

May 25, 2021

Rydym yn llawn cyffro bod AlphaBiolabs wedi ein dewis ni i fod yn un o’r elusennau ar gyfer eu hymgyrch Giving Back 2021. Bydd hyn yn ein helpu gyda’n gwaith gyda […]

Read more >


Sicrhawyd cyllid i helpu rhoi terfyn ar ddigartrefedd yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

May 19, 2021

Mae 23 o sefydliadau wedi derbyn bron i £50,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i helpu rhoi terfyn ar ddigartrefedd yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae Cronfa Gymunedol […]

Read more >


‘Cardiau Gorbryder’ Sêr Saff Ceredigion

May 18, 2021

Mae Sêr Saff Ceredigion yn parhau i hybu a chodi ymwybyddiaeth o iechyd a lles plant a phobl ifanc. Fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl maen nhw wedi creu […]

Read more >


Cynllun Kickstart

May 18, 2021

Mae TGP Cymru yn cymryd rhan yng nghynllun Kickstart Llywodraeth y DU. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu 4 o bobl ifanc i fod yn hyfforddeion yn y sefydliad ac […]

Read more >


Sesiwn Ffitrwydd Ar-lein Sêr Saff Ceredigion – Rhan 2

May 18, 2021

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Saff) wrth eu boddau yn bod yn egnïol, dyma Ran 2 o’u Sesiwn Ffitrwydd Ar-lein gyda’r Hyfforddwr Personol Jack Davies. Ymunwch â’r Sêr Saff […]

Read more >


Eiriolwr Cymunedol yn gyd-awdur papur academaidd am yr ‘European Journal of Cancer Care’

May 11, 2021

Mae Leeanne Morgan, Eiriolwr Cymunedol gyda’n Prosiect Teithio Ymlaen yn gyd-awdur papur academaidd sydd newydd ei gyhoeddi yn yr ‘European Journal of Cancer Care’: ‘Cancer diagnosis, treatment and care: A […]

Read more >


Sesiwn Ffitrwydd Ar-lein Sêr Saff Ceredigion – Rhan 1

May 10, 2021

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Saff) yn gwybod pa mor bwysig yw iechyd a lles i blant a phobl ifanc, yn enwedig yn y cyfnod hwn. Mae’r Sêr Saff […]

Read more >


Cyflwyniad ‘Cyfnod Clo’ Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion

May 10, 2021

Mae wedi bod yn flwyddyn anodd, ond dydy hynny ddim wedi atal Sêr Saff Ceredigion rhag cyflawni prosiectau sy’n hyrwyddo ac yn codi ymwybyddiaeth o gadw plant a phobl ifanc […]

Read more >