Cherdd “Imagine” o gweminar Wythnos y Ffoaduriaid a hwyluswyd

Jun 25, 2020

Fe wnaeth Saba, sy’n Aelod o Fforwm Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid Ifanc TGP Cymru, yn Llysgennad Voices ac yn wirfoddolwr a werthfawrogir yn ei chymuned leol, gymryd rhan yn y […]

Read more >


Dychmygwch botensial Cymru fel Gwlad Noddfa wirioneddol

Jun 23, 2020

Ddydd Mercher 17 Mehefin 2020 fe wnaeth Dinas Noddfa DU a Rhwydwaith VOICES y Groes Goch Brydeinig gynnal digwyddiad ar-lein Noddfa mewn Gwleidyddiaeth ar gyfer Aelodau’r Senedd. Fe wnaeth y […]

Read more >


Arhoswch adref, arhoswch yn ddiogel ac yfwch de gyda TGP!

Jun 4, 2020

Mae gan Fwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Diogel) neges arall i chi i gyd… “Arhoswch adref, arhoswch yn ddiogel ac yfwch de gyda TGP!” Roedd y Sêr Diogel eisiau ffordd […]

Read more >


Teithio Ymlaen

Jun 3, 2020

Cynhaliodd Gwasanaeth Teithio Ymlaen TGP Cymru gystadleuaeth dros wyliau’r Pasg. Mae feirws Covid 19 wedi gorfodi cyfyngiadau symud ar bob un ohonom, ond roeddem ni’n dal i fod eisiau cadw […]

Read more >


Aroswch yn ddiogel… Ddaru rywun sôn am lamas?

May 15, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion wedi cynhyrchu cerdd yn mynegi eu teimladau am y Coronafirws. Lluniodd y grŵp eiriau i ddisgrifio’r sefyllfa bresennol a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cadw’n ddiogel […]

Read more >


Digwyddiad Meic ‘Agored’ Ar-lein Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion

Apr 24, 2020

Cynhaliodd Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Diogel) ddigwyddiad ‘Meic Agored’ ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc ar 9 Ebrill.  Cynhaliwyd y digwyddiad i annog plant a phobl ifanc i […]

Read more >


‘Digwyddiad Meic Agored’ ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc yn dod yn fuan!

Apr 3, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion yn cynnal digwyddiad ‘Meic Agored’ ar gyfer plant a phobl ifanc. Os oes gennych chi dalent yr hoffech chi ei fynegi yna rhowch wybod i […]

Read more >


Neges gan Sêr Diogel

Apr 2, 2020

Yn ddiweddar, cyfarfu Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, Sêr Diogel, ar Zoom i siarad am sut y gall plant a phobl ifanc aros yn ddiogel yn yr amseroedd anodd hyn. Fe […]

Read more >


Digwyddiad Arloesi ym maes Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru

Feb 5, 2020

Cynhaliodd TGP Cymru ddigwyddiad llwyddiannus yn y Senedd ar 4 Chwefror i ddathlu ac i rannu Arloesi ym maes Hawliau Plant ac Eiriolaeth yng Nghymru. Cynhaliwyd y digwyddiad gan David […]

Read more >


Digwyddiad – Arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru

Jan 15, 2020

4 Chwefror 2020 Y Senedd, Bae caerdydd 12pm–1.30pm Mae TGP Cymru yn cynnal digwyddiad i ddathlu a rhannu arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru. Noddir y digwyddiad gan David […]

Read more >