Digwyddiad Arloesi ym maes Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru

Feb 5, 2020

Cynhaliodd TGP Cymru ddigwyddiad llwyddiannus yn y Senedd ar 4 Chwefror i ddathlu ac i rannu Arloesi ym maes Hawliau Plant ac Eiriolaeth yng Nghymru. Cynhaliwyd y digwyddiad gan David […]

Read more >


Digwyddiad – Arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru

Jan 15, 2020

4 Chwefror 2020 Y Senedd, Bae caerdydd 12pm–1.30pm Mae TGP Cymru yn cynnal digwyddiad i ddathlu a rhannu arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru. Noddir y digwyddiad gan David […]

Read more >


Rap Diogelu TGP Cymru

Feb 20, 2019

Fe wnaeth Bwrdd Diogelu Plant Iau TGP Cymru CADW lansio rap am fod yn ddiogel ar-lein, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelu. Fe wnaeth pobl ifanc o Ganolbarth a Gorllewin […]

Read more >


Cynnal digwyddiad cyn-filwyr yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Feb 19, 2019

Cymerodd Tina a Laura o Dulliau Adferol Gwasanaeth Cyn-filwyr a Theuluoedd TGP Cymru ran mewn ‘Siop Un Stop’ yn stadiwm pêl-droed Dinas Caerdydd yr wythnos hon. Wedi’i gynnal gan Sefydliad […]

Read more >


Clwb 100 TGP Cymru

Jan 11, 2019

Hoffech chi ymuno â’n Clwb 100 a bo yn enillydd lwcus yn ein raffl fisol tra’n cefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd ledled Cymru? Mae’r Clwb yn agored i’n staff […]

Read more >


Rhodd gan Cardiff Self Storage

Dec 21, 2018

Rydym yn falch iawn o dderbyn siec heddiw gan Cardiff Self Storage i gefnogi ein gwaith gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Hwb Nadoligaidd mawr! Dywedodd Nick Williams (Cyfarwyddwr a […]

Read more >


Digwyddiad Diogelu Ehangu Cyfranogiad

Dec 20, 2018

Cynhaliodd tîm TGP Cymru Canolbarth a Gorllewin Cymru ddigwyddiad yng nghanolfan Ehangu Cyfranogiad Cwrt Mawr ym Mhrifysgol Aberystwyth, diolch i Dr Debra Croft. Cynhaliwyd y digwyddiad i ymdrin â thlodi […]

Read more >


Wythnos Diogelu

Nov 15, 2018

I ddathlu Wythnos diogelu, mae gani TGP Cymru ddau ddigwyddiad yn digwydd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Bydd y ffotograffau isod yn cael eu harddangos yn Neuadd y Sir, Y […]

Read more >


Noson gwis

Oct 24, 2018

Fe wnaeth noson gwis diweddar a gynhaliwyd gan dîm Canolbarth a Gorllewin Cymru yn nhafarn y Llong a’r Castell, Aberystwyth godi dros £300. Fe wnaeth 10 o dimau gofrestru, gyda […]

Read more >


Seibiant Preswyl yng Nghwm Elan

Oct 24, 2018

Cynhaliwyd seibiant preswyl diweddar yng Nghanolfan Cwm Elan ger Rhaeadr Gwy. Diben Cadw yw rhoi cyfle i bobl ifanc ddod at ei gilydd i drafod diogelu a materion yn ymwneud […]

Read more >