Gwerthusiad o Brosiect Ymweliadau Eirioli Preswyl COVID-19

Oct 12, 2021

Rydym yn falch o lansio canfyddiadau prosiect treialu diweddar ar Ymweliadau Eirioli Preswyl yng Nghymru a gynhaliwyd gan TGP Cymru yn ystod Pandemig COVID-19. Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio’r ymchwil […]

Read more >


Arolwg Ymgysylltu â’r Wefan

Sep 13, 2021

Os ydych yn berson ifanc hoffem glywed eich barn ar wefan TGP Cymru. Mae’r pynciau’n cynnwys: eich barn ar ychwanegiadau arfaethedig, sut mae’n well gennych ddysgu am ein gwasanaethau a’r […]

Read more >


Adroddiad Arolwg Defnyddwyr – Pandemig COVID-19: Effaith, Profiadau, Cefnogaeth a Symud Ymlaen

Aug 24, 2021

Paratowyd yr adroddiad hwn gan TGP Cymru i gasglu barn plant a phobl ifanc yr oeddem wedi gweithio gyda nhw ers dechrau cyfnodau clo’r pandemig Covid-19 ym mis Mawrth 2020 […]

Read more >


Nid yw’r diwydiant digwyddiadau wedi ‘rhoi’r gorau iddi eto’

Aug 17, 2021

Mae Theo yn llysgennad gwych i Sêr Saff Ceredigion, TGP Cymru ac i bobl ifanc ym mhobman. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn cael cydnabyddiaeth am ei brosiectau sy’n hybu […]

Read more >


Prosiectau Sêr Saff Ceredigion 2020

Jun 14, 2021

Roedd 2020 yn her i bawb a dweud y lleiaf! Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Saff) wedi parhau i gyflawni amrywiaeth eang o brosiectau ac wedi tynnu sylw at […]

Read more >


Llythyr at y Prif Weinidog ynghylch Cynllun Setliad yr UE

Jun 9, 2021

Mae dinasyddion yr UE yr ydym yn eu helpu ymhlith y rhai sy’n debygol o golli statws a hawliau ar 30 Mehefin. Gwnaethom ysgrifennu at y Prif Weinidog gyda sefydliadau […]

Read more >


AlphaBiolabs yn rhoi yn ôl i TGP Cymru

May 25, 2021

Rydym yn llawn cyffro bod AlphaBiolabs wedi ein dewis ni i fod yn un o’r elusennau ar gyfer eu hymgyrch Giving Back 2021. Bydd hyn yn ein helpu gyda’n gwaith gyda […]

Read more >


Sicrhawyd cyllid i helpu rhoi terfyn ar ddigartrefedd yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

May 19, 2021

Mae 23 o sefydliadau wedi derbyn bron i £50,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i helpu rhoi terfyn ar ddigartrefedd yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae Cronfa Gymunedol […]

Read more >


‘Cardiau Gorbryder’ Sêr Saff Ceredigion

May 18, 2021

Mae Sêr Saff Ceredigion yn parhau i hybu a chodi ymwybyddiaeth o iechyd a lles plant a phobl ifanc. Fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl maen nhw wedi creu […]

Read more >


Cynllun Kickstart

May 18, 2021

Mae TGP Cymru yn cymryd rhan yng nghynllun Kickstart Llywodraeth y DU. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu 4 o bobl ifanc i fod yn hyfforddeion yn y sefydliad ac […]

Read more >