Digwyddiad – Arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru

Jan 15, 2020

4 Chwefror 2020 Y Senedd, Bae caerdydd 12pm–1.30pm Mae TGP Cymru yn cynnal digwyddiad i ddathlu a rhannu arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru. Noddir y digwyddiad gan David […]

Read more >


Rap Diogelu TGP Cymru

Feb 20, 2019

Fe wnaeth Bwrdd Diogelu Plant Iau TGP Cymru CADW lansio rap am fod yn ddiogel ar-lein, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelu. Fe wnaeth pobl ifanc o Ganolbarth a Gorllewin […]

Read more >


Cynnal digwyddiad cyn-filwyr yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Feb 19, 2019

Cymerodd Tina a Laura o Dulliau Adferol Gwasanaeth Cyn-filwyr a Theuluoedd TGP Cymru ran mewn ‘Siop Un Stop’ yn stadiwm pêl-droed Dinas Caerdydd yr wythnos hon. Wedi’i gynnal gan Sefydliad […]

Read more >


Clwb 100 TGP Cymru

Jan 11, 2019

Hoffech chi ymuno â’n Clwb 100 a bo yn enillydd lwcus yn ein raffl fisol tra’n cefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd ledled Cymru? Mae’r Clwb yn agored i’n staff […]

Read more >


Rhodd gan Cardiff Self Storage

Dec 21, 2018

Rydym yn falch iawn o dderbyn siec heddiw gan Cardiff Self Storage i gefnogi ein gwaith gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Hwb Nadoligaidd mawr! Dywedodd Nick Williams (Cyfarwyddwr a […]

Read more >


Digwyddiad Diogelu Ehangu Cyfranogiad

Dec 20, 2018

Cynhaliodd tîm TGP Cymru Canolbarth a Gorllewin Cymru ddigwyddiad yng nghanolfan Ehangu Cyfranogiad Cwrt Mawr ym Mhrifysgol Aberystwyth, diolch i Dr Debra Croft. Cynhaliwyd y digwyddiad i ymdrin â thlodi […]

Read more >


Wythnos Diogelu

Nov 15, 2018

I ddathlu Wythnos diogelu, mae gani TGP Cymru ddau ddigwyddiad yn digwydd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Bydd y ffotograffau isod yn cael eu harddangos yn Neuadd y Sir, Y […]

Read more >


Noson gwis

Oct 24, 2018

Fe wnaeth noson gwis diweddar a gynhaliwyd gan dîm Canolbarth a Gorllewin Cymru yn nhafarn y Llong a’r Castell, Aberystwyth godi dros £300. Fe wnaeth 10 o dimau gofrestru, gyda […]

Read more >


Seibiant Preswyl yng Nghwm Elan

Oct 24, 2018

Cynhaliwyd seibiant preswyl diweddar yng Nghanolfan Cwm Elan ger Rhaeadr Gwy. Diben Cadw yw rhoi cyfle i bobl ifanc ddod at ei gilydd i drafod diogelu a materion yn ymwneud […]

Read more >


Lansio TGP Cymru

Aug 21, 2018

Lansiodd TGP Cymru (a elwid gynt yn Tros Gynnal) eu henw gwaith a’u brand newydd yn yr Eisteddfod yr wythnos hon. Rydym yn dathlu ein 16 mlynedd o weithio gyda […]

Read more >