Safe Stars TGP Calendar 2021

Nov 26, 2020

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelu 2020, roedd Sêr Diogel Ceredigion eisiau codi ymwybyddiaeth o iechyd a lles plant a phobl ifanc. Mae’r Sêr Diogel wedi llunio cynllunydd wal ar-lein, […]

Read more >


Maniffesto ar gyfer Etholiadau Senedd Cymru 2021 TGP Cymru

Nov 17, 2020

Dadlwythwch / gweld ein Maniffesto ar gyfer etholiadau Senedd Cymru 2021

Read more >


Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen – Arolwg Staff

Nov 4, 2020

Mae TGP Cymru yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi lles meddyliol ei weithiwr, yn enwedig mewn perthynas â straen ac unigedd yn ystod yr amser presennol. Felly, i gydnabod Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth […]

Read more >


Cherdd “Imagine” o gweminar Wythnos y Ffoaduriaid a hwyluswyd

Jun 25, 2020

Fe wnaeth Saba, sy’n Aelod o Fforwm Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid Ifanc TGP Cymru, yn Llysgennad Voices ac yn wirfoddolwr a werthfawrogir yn ei chymuned leol, gymryd rhan yn y […]

Read more >


Dychmygwch botensial Cymru fel Gwlad Noddfa wirioneddol

Jun 23, 2020

Ddydd Mercher 17 Mehefin 2020 fe wnaeth Dinas Noddfa DU a Rhwydwaith VOICES y Groes Goch Brydeinig gynnal digwyddiad ar-lein Noddfa mewn Gwleidyddiaeth ar gyfer Aelodau’r Senedd. Fe wnaeth y […]

Read more >


Arhoswch adref, arhoswch yn ddiogel ac yfwch de gyda TGP!

Jun 4, 2020

Mae gan Fwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Diogel) neges arall i chi i gyd… “Arhoswch adref, arhoswch yn ddiogel ac yfwch de gyda TGP!” Roedd y Sêr Diogel eisiau ffordd […]

Read more >


Teithio Ymlaen

Jun 3, 2020

Cynhaliodd Gwasanaeth Teithio Ymlaen TGP Cymru gystadleuaeth dros wyliau’r Pasg. Mae feirws Covid 19 wedi gorfodi cyfyngiadau symud ar bob un ohonom, ond roeddem ni’n dal i fod eisiau cadw […]

Read more >


Aroswch yn ddiogel… Ddaru rywun sôn am lamas?

May 15, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion wedi cynhyrchu cerdd yn mynegi eu teimladau am y Coronafirws. Lluniodd y grŵp eiriau i ddisgrifio’r sefyllfa bresennol a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cadw’n ddiogel […]

Read more >


Digwyddiad Meic ‘Agored’ Ar-lein Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion

Apr 24, 2020

Cynhaliodd Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Diogel) ddigwyddiad ‘Meic Agored’ ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc ar 9 Ebrill.  Cynhaliwyd y digwyddiad i annog plant a phobl ifanc i […]

Read more >


‘Digwyddiad Meic Agored’ ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc yn dod yn fuan!

Apr 3, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion yn cynnal digwyddiad ‘Meic Agored’ ar gyfer plant a phobl ifanc. Os oes gennych chi dalent yr hoffech chi ei fynegi yna rhowch wybod i […]

Read more >