Aroswch yn ddiogel… Ddaru rywun sôn am lamas?

May 15, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion wedi cynhyrchu cerdd yn mynegi eu teimladau am y Coronafirws. Lluniodd y grŵp eiriau i ddisgrifio’r sefyllfa bresennol a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cadw’n ddiogel […]

Read more >


Digwyddiad Meic ‘Agored’ Ar-lein Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion

Apr 24, 2020

Cynhaliodd Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Diogel) ddigwyddiad ‘Meic Agored’ ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc ar 9 Ebrill.  Cynhaliwyd y digwyddiad i annog plant a phobl ifanc i […]

Read more >


‘Digwyddiad Meic Agored’ ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc yn dod yn fuan!

Apr 3, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion yn cynnal digwyddiad ‘Meic Agored’ ar gyfer plant a phobl ifanc. Os oes gennych chi dalent yr hoffech chi ei fynegi yna rhowch wybod i […]

Read more >


Neges gan Sêr Diogel

Apr 2, 2020

Yn ddiweddar, cyfarfu Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, Sêr Diogel, ar Zoom i siarad am sut y gall plant a phobl ifanc aros yn ddiogel yn yr amseroedd anodd hyn. Fe […]

Read more >


Digwyddiad Arloesi ym maes Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru

Feb 5, 2020

Cynhaliodd TGP Cymru ddigwyddiad llwyddiannus yn y Senedd ar 4 Chwefror i ddathlu ac i rannu Arloesi ym maes Hawliau Plant ac Eiriolaeth yng Nghymru. Cynhaliwyd y digwyddiad gan David […]

Read more >


Digwyddiad – Arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru

Jan 15, 2020

4 Chwefror 2020 Y Senedd, Bae caerdydd 12pm–1.30pm Mae TGP Cymru yn cynnal digwyddiad i ddathlu a rhannu arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru. Noddir y digwyddiad gan David […]

Read more >


Rap Diogelu TGP Cymru

Feb 20, 2019

Fe wnaeth Bwrdd Diogelu Plant Iau TGP Cymru CADW lansio rap am fod yn ddiogel ar-lein, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelu. Fe wnaeth pobl ifanc o Ganolbarth a Gorllewin […]

Read more >


Cynnal digwyddiad cyn-filwyr yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Feb 19, 2019

Cymerodd Tina a Laura o Dulliau Adferol Gwasanaeth Cyn-filwyr a Theuluoedd TGP Cymru ran mewn ‘Siop Un Stop’ yn stadiwm pêl-droed Dinas Caerdydd yr wythnos hon. Wedi’i gynnal gan Sefydliad […]

Read more >


Clwb 100 TGP Cymru

Jan 11, 2019

Hoffech chi ymuno â’n Clwb 100 a bo yn enillydd lwcus yn ein raffl fisol tra’n cefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd ledled Cymru? Mae’r Clwb yn agored i’n staff […]

Read more >


Rhodd gan Cardiff Self Storage

Dec 21, 2018

Rydym yn falch iawn o dderbyn siec heddiw gan Cardiff Self Storage i gefnogi ein gwaith gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Hwb Nadoligaidd mawr! Dywedodd Nick Williams (Cyfarwyddwr a […]

Read more >