Estyniad 3 Blynedd i Gyllid Grantiau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Gwasanaeth Pasbort Cyfathrebu Gogledd Cymru

Jan 25, 2024

Cafodd Gwasanaeth Pasbort Cyfathrebu Gogledd Cymru newyddion gwych cyn y Nadolig. Gwnaeth Pwyllgor Cyllid y Loteri Genedlaethol gymeradwyo ein cais a chytuno i ariannu ein prosiect am y tair blynedd […]

Read more >


Y Tîm Eiriolaeth i Rieni yn Cwrdd am y Tro Cyntaf

Sep 25, 2023

Yn ddiweddar, cynhaliodd y Tîm Eiriolaeth i Rieni ddiwrnod hyfforddi lle buon nhw’n trafod rôl ranbarthol Eiriolaeth i Rieni yng ngogledd, canolbarth a gorllewin Cymru a Chwm Taf Morgannwg, sef […]

Read more >


Rheolwr Tîm o Amgylch y Denantiaeth yn Codi Arian drwy Blymio o’r Awyr

Sep 14, 2023

Dewisodd Tracey, Rheolwr y Tîm o Amgylch y Denantiaeth, ffordd anghonfensiynol o godi arian ar gyfer ei thîm, drwy blymio 13,000 troedfedd o’r awyr! Ar ôl gorfod gohirio dwywaith, cafodd […]

Read more >


TGP Cymru yn Cyrraedd Rownd Derfynol Gwobr ‘Hyrwyddwr Amrywiaeth’ CGGC

Aug 14, 2023

Rydym wedi cael ein dewis fel un o dair elusen sydd wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr ‘Hyrwyddwr Amrywiaeth’ yng Ngwobrau Elusennau Cymru, a gynhelir gan CGGC. Mae’r wobr, a noddir […]

Read more >


Jackie Murphy yn Ymddeol a Rhiannon Beaumont-Walker yn cymryd yr awenau

May 23, 2023

Hoffai TGP Cymru gyhoeddi y bydd Jackie Murphy, sef Prif Swyddog Gweithredol presennol TGP Cymru, yn ymddeol ar ddiwedd mis Mehefin 2023. Bydd llawer ohonoch yn gwybod bod Jackie wedi […]

Read more >


Rhoddwyd rhodd hael gan y Veterans’ Foundation er budd y Tîm Gwasanaethau Cyn-filwyr a’u Teuluoedd

Apr 27, 2023

Mae TGP Cymru yn ddiolchgar am gyfraniad sylweddol y Veterans’ Foundation i gefnogi ein Tîm Gwasanaethau Cyn-filwyr a’u Teuluoedd. Mae ein tîm Gwasanaethau Cyn-filwyr a’u Teuluoedd yn gweithio’n ddiflino i […]

Read more >


Grymuso Lleisiau Ifanc: Rhai o Weithgareddau Diweddar Prosiect Belong

Apr 12, 2023

Mae Prosiect Belong wedi bod wrthi’n grymuso lleisiau ffoaduriaid ifanc a’r rhai sy’n ceisio lloches. Yn eu gweithgareddau diweddar, mae’r grŵp wedi llwyddo i fynegi eu hunain a chodi ymwybyddiaeth […]

Read more >


Gwesty’r Royal Caerdydd yn Rhoi Rhodd Hael

Mar 29, 2023

Aeth y Prif Swyddog Gweithredol Jackie Murphy i Westy’r Royal yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf i dderbyn arian a oedd wedi’i gasglu gan y gwesty. Gwnaeth Jackie gwrdd ag Eva, […]

Read more >


Y Tîm Cyn-filwyr a Gwasanaethau i Deuluoedd yn mynd i Fighting With Pride

Feb 3, 2023

Wythnos diwethaf aeth rheolwr y tîm Dulliau Adferol Cyn-filwyr a Gwasanaethau i Deuluoedd, Tina Foster, i ddigwyddiad a gynhaliwyd gan Fighting With Pride. Mae Fighting With Pride yn sefydliad sy’n […]

Read more >


Sesiwn Grŵp Bowlio Nadolig Prosiect Sgiliau

Dec 19, 2022

Yma yn y prosiect Sgiliau yng Nghasnewydd gwnaethom ni benderfynu cynnal sesiwn grŵp ar gyfer ein pobl ifanc i’w helpu i fod â mwy o hyder wrth gwrdd â phobl […]

Read more >