Rhodd Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

May 24, 2022

Ym mis Ebrill, derbyniodd TGP Cymru rodd elusennol hael iawn gan gasgliad o ffermydd gwynt Gogledd Cymru: Ffermydd Gwynt Gwastadeddau’r Rhyl, Gwynt y Môr, a Chlocaenog. Bydd yr arian yn […]

Read more >


Teuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr yn canmol Tîm Cyfarfod Grŵp Teuluol

Apr 21, 2022

Mae tîm Cyfarfod Grŵp Teuluol y Dulliau Adferol wedi cael adborth cadarnhaol gan deuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr am eu cymorth rhagorol. Dyma rai o’r dyfyniadau gorau o’u harolwg diweddar: […]

Read more >


TGP Bwrdd yr Ymddiriedolwyr swydd wag

Apr 7, 2022

Mae TGP Cymru awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl frwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn pobl â chefndir, gwybodaeth a phrofiad o […]

Read more >


AlphaBiolabs yn Parhau i Roi Yn Ôl i TGP Cymru

Mar 21, 2022

Am yr ail flwyddyn rydym ni wedi ein dewis gan AlphaBiolabs ar gyfer eu hymgyrch Giving Back. Mae AlphaBiolabs yn bartner gwerthfawr ac mae ei gefnogaeth barhaus yn helpu gyda’n […]

Read more >


Tîm Cyfarfod Grŵp Teulu yn cael Adborth Cadarnhaol mewn Arolwg Diweddar

Feb 15, 2022

Mae tîm Gwasanaeth Cyfarfodydd Grŵp Teulu Gweithredu Adferol wedi cael canmoliaeth yn ddiweddar ar ôl galw am adborth ar eu gwasanaeth. Roedd pobl a gymerodd ran yng nghyfarfodydd y grŵp […]

Read more >


Prosiectau Sêr Saff Ceredigion

Dec 22, 2021

Mae gan Sêr Saff Ceredigion lawer ar y gweill ar hyn o bryd a mwy wedi’i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Dyma fanylion eu holl weithgareddau ar hyn o bryd: […]

Read more >


Arolwg Blynyddol Defnyddwyr

Dec 10, 2021

Os ydych chi’n berson ifanc sydd â phrofiad o weithio gyda TGP Cymru, byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn am y gwasanaeth a’r gobeithion ar gyfer y dyfodol. […]

Read more >


Ryseitiau Iach Sêr Saff

Nov 17, 2021

Ar 15 Medi, dechreuodd Sêr Saff Ceredigion ymgyrch o ryddhau rysáit iachus a blasus newydd bob dydd Mercher am bedair wythnos. Dyma’r canlyniadau! Cafodd yr amrywiaeth eang o ryseitiau eu […]

Read more >


“Rhowch Eich Hun Yn Ein Hesgidiau”

Oct 25, 2021

Mae pobl ifanc Rhaglen Ffoaduriaid a Lloches TGP Cymru wedi cynhyrchu fideo o’r enw “Rhowch Eich Hun Yn Ein Hesgidiau” yn gofyn i bobl weld y byd o’u safbwynt nhw […]

Read more >


Gwerthusiad o Brosiect Ymweliadau Eirioli Preswyl COVID-19

Oct 12, 2021

Rydym yn falch o lansio canfyddiadau prosiect treialu diweddar ar Ymweliadau Eirioli Preswyl yng Nghymru a gynhaliwyd gan TGP Cymru yn ystod Pandemig COVID-19. Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio’r ymchwil […]

Read more >