Tîm o Amgylch y Denantiaeth

Sut allwn ni helpu?

Pa wasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Mae Tîm o Amgylch y Denantiaeth ar gyfer pobl ifanc sy’n cael trafferthion gyda’u cartref a / neu nad oes ganddynt gartref. Mae’r gwasanaeth yn helpu pobl ifanc i oresgyn y trafferthion rheiny a’u helpu i aros yn eu cartref a / neu sicrhau lle i alw’n gartref. Mae’r gwasanaeth yn helpu pobl ifanc trwy adeiladu, cynnal ac unioni perthnasau lle bo angen.  Mae hyn hefyd yn helpu i atal unigrwydd yn y gymuned. Bydd pobl ifanc yn cael eu hannog i nodi eu cryfderau, eu sgiliau a’u hadnoddau i wneud newidiadau cadarnhaol gyda’u Hymarferydd ac i ddatblygu eu Cynllun Gweithredu eu hunain. Mae’r bobl ifanc yn arwain ar yr hyn maent eu hangen gennym ni fel gwasanaeth, ac rydym yn darparu gwasanaeth unigryw i bob unigolyn sydd yn cael mynediad at y gwasanaeth.

Beth yw Cynllun Gweithredu Tîm o Amgylch y Denantiaeth?

Mae Cynllun Gweithredu Tîm o Amgylch y Denantiaeth yn deillio o gyfarfod Tîm o Amgylch y Denantiaeth lle mae’r person ifanc, pobl bwysig yn eu bywydau a gweithwyr proffesiynol yn dod at ei gilydd i nodi’r camau angenrheidiol sydd angen eu cymryd i helpu’r person ifanc i sicrhau a chynnal sefydlogrwydd a chynyddu eu rhwydwaith o gefnogaeth ar gyfer y dyfodol.

Pwy all gael fanteisio ar y Gwasanaeth?

Gall pobl ifanc rhwng 16-25 mlwydd oed ar ledled Gogledd Cymru fanteisio ar y gwasanaeth hwn os ydyn nhw:

  • Mewn cartref newydd
  • Mewn perygl o golli eu cartref
  • Wedi colli eu cartref
  • Heb unman i alw’n gartref

Cyfeiriad Prosiect

Victoria Chambers, 4 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn: 01492 550170
Ebost: tatt@tgpcymru.org.uk
WhatsApp: 07947 164299

Instagram


Pwy sydd yn ein tîm

Tracey Gibbs
Uwch Ymarferydd
Kate White
Uwch Ymarferydd
Owain Williams
Ymarferydd
Shaun Morris
Ymarferydd
Jade Pescod
Gweithiwr Ymgysylltu
Katelyn Caddick
Gweithiwr Ymgysylltu
Ali Doran
Eiriolwr
Emily Hatton
Eiriolwr