Tîm o Amgylch y Denantiaeth

Sut allwn ni helpu?

Pa wasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Mae Tîm o Amgylch y Denantiaeth ar gyfer pobl ifanc sy’n cael trafferthion gyda’u cartref a / neu nad oes ganddynt gartref. Mae’r gwasanaeth yn helpu pobl ifanc i oresgyn y trafferthion rheiny a’u helpu i aros yn eu cartref a / neu sicrhau lle i alw’n gartref. Mae’r gwasanaeth yn helpu pobl ifanc trwy adeiladu, cynnal ac unioni perthnasau lle bo angen.  Mae hyn hefyd yn helpu i atal unigrwydd yn y gymuned. Bydd pobl ifanc yn cael eu hannog i nodi eu cryfderau, eu sgiliau a’u hadnoddau i wneud newidiadau cadarnhaol gyda’u Hymarferydd ac i ddatblygu eu Cynllun Gweithredu eu hunain. Mae’r bobl ifanc yn arwain ar yr hyn maent eu hangen gennym ni fel gwasanaeth, ac rydym yn darparu gwasanaeth unigryw i bob unigolyn sydd yn cael mynediad at y gwasanaeth.

Beth yw Cynllun Gweithredu Tîm o Amgylch y Denantiaeth?

Mae Cynllun Gweithredu Tîm o Amgylch y Denantiaeth yn deillio o gyfarfod Tîm o Amgylch y Denantiaeth lle mae’r person ifanc, pobl bwysig yn eu bywydau a gweithwyr proffesiynol yn dod at ei gilydd i nodi’r camau angenrheidiol sydd angen eu cymryd i helpu’r person ifanc i sicrhau a chynnal sefydlogrwydd a chynyddu eu rhwydwaith o gefnogaeth ar gyfer y dyfodol.

Pwy all gael fanteisio ar y Gwasanaeth?

Gall pobl ifanc rhwng 16-25 mlwydd oed ar ledled Gogledd Cymru fanteisio ar y gwasanaeth hwn os ydyn nhw:

  • Mewn cartref newydd
  • Mewn perygl o golli eu cartref
  • Wedi colli eu cartref
  • Heb unman i alw’n gartref

Cyfeiriad Prosiect

Victoria Chambers, 4 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn: 01492 550170 Ebost: tatt@tgpcymru.org.uk  Instagram

Pwy sydd yn ein tîm

Tracey Gibbs
Rheolwr Tîm / Uwch Ymarferydd
Kate White
Rheolwr Tîm / Uwch Ymarferydd
Owain Williams
Ymarferydd
Shaun Morris
Ymarferydd
Jade Pescod
Gweithiwr Ymgysylltu
Katelyn Caddick
Gweithiwr Ymgysylltu
Rose Jones
Gweithiwr Ymgysylltu
Keeley Pulman
Gweithiwr Ymgysylltu
Rhian Davies
Ymarferydd