Prof Swyddfa TGP Cymru

Sut allwn ni helpu?


Cyfeiriad Prosiect

Cardiff University Social Science Research Park (SPARK), sbarc, Heol Maindy, Caerdydd, CF24 4HQ

Ffyrdd o gysylltu â ni

Ffôn: 02920 396974
Ebost: admin@tgpcymru.org.uk


Pwy sydd yn ein tîm

Jackie Murphy
Prif Swyddog Gweithredol
Mike Clark
Cyfarwyddwr gwasanaethau Teulu
Sarah Durrant
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiriolaeth
Rhiannon Beaumont-Walker
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymorth
Jan Croome
Swyddog Gweithredol
Leanne Spears
Rheolwr Cyllid ac AD
Kelly Davies
Rheolwr Hyfforddiant a Datblygiad
Jo Shields
Swyddog Cyllid
Catrin Browning
Swyddog AD