Prof Swyddfa TGP Cymru

Sut allwn ni helpu?


Cyfeiriad Prosiect

12 Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3DY

Ffyrdd o gysylltu â ni

Ffôn: 02920 396974
Ebost: admin@tgpcymru.org.uk


Pwy sydd yn ein tîm

Jackie Murphy
Prif Swyddog Gweithredol
Mike Clark
Cyfarwyddwr gwasanaethau Teulu
Sarah Durrant
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiriolaeth
Jan Croome
Swyddog Gweithredol
Rhiannon Beaumont-Walker
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymorth
Natalie Brimble
Rheolwr Datblygu
Andy Sharp
Rheolwr Datblygu
Sue Wilcock
Rheolwr AD a Phensiynau
Leanne Spears
Rheolwr Cyllid a Chyfleusterau
Kelly Davies
Rheolwr Hyfforddiant a Datblygiad
Karen Jones
Rheolwr Codi Arian a Marchnata
Jane Kirby
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymorth - Gorchudd Mamolaeth
Michelle Gough
Prif Swyddfa / Gweinyddwr Dysgu a Datblygu
Jo Shields
Swyddog Cyllid
Jenny Peters
Swyddog AD
Catrin Browning
Swyddog AD
Lisanne Siladino
Swyddog Cyfranogi