Prof Swyddfa TGP Cymru

Sut allwn ni helpu?


Cyfeiriad Prosiect

12 Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3DY

Ffyrdd o gysylltu â ni

Ffôn: 02920 396974
Ebost: admin@tgpcymru.org.uk


Pwy sydd yn ein tîm

Dîm Rheoli

Jackie Murphy
Prif Swyddog Gweithredol

Mike Clark
Cyfarwyddwr gwasanaethau Teulu

Sarah Durrant
Cyfarwyddwr
Gwasanaethau Eiriolaeth

Jan Croome
Swyddog Gweithredol

Rhiannon Beaumont-Walker
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymorth

Natalie Brimble
Rheolwr Datblygu

Andy Sharp
Rheolwr Datblygu

Sue Wilcock
Rheolwr AD a Phensiynau

Leanne Spears
Rheolwr Cyllid a Chyfleusterau

Kelly Davies
Rheolwr Hyfforddiant a Datblygiad

Karen Jones
Rheolwr Codi Arian a Marchnata

Jane Kirby
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymorth – Gorchudd Mamolaeth

Tîm y Brif Swyddfa

Michelle Gough
Prif Swyddfa / Gweinyddwr Dysgu a Datblygu

Jo Shields
Swyddog Cyllid

Lucy Thomas
Swyddog Cyllid

Jenny Peters
Swyddog AD

Catrin Browning
Swyddog AD

Lisanne Saladino
Swyddog Cyfranogi