Ein gwerthoedd

Mae TGP wedi ymrwymo i lwyr wireddu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Rydym yn credu bod gan pob plentyn a pherson ifanc:

  • yr hawl i gael eu safbwyntiau a’u dymuniadau wedi’u hystyried pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud sy’n effeithio ar eu bywydau
  • ddealltwriaeth eu hunain o’u sefyllfa, eu hiechyd a’u lles emosiynol a’u hanghenion, a dylid ystyried y rhain ac ymateb iddynt
  • yr hawl i gael eu grymuso, ochr yn ochr â’u teuluoedd a’u gofalwyr i ddod o hyd i’w hatebion eu hunain i faterion lles
  • yr hawl i gymryd rhan lawn yn eu cymuned

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, sylwadau, canmoliaeth neu gwynion, gallwch lawrlwytho ein taflen gwnewch hyn yma >