Mae TGP Cymru yn Elusen sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, parhaus yn ystod amseroedd heriol yn eu bywydau
Mae TGP Cymru yn gweithio gyda phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd a diwylliannau er mwyn sicrhau bod lleisiau unigol yn cael eu clywed
Mae TGP Cymru yn dylanwadu ar bolisi yng Nghymru ar lefel leol a chenedlaethol drwy hyrwyddo hawliau’r bobl rydyn ni’n gweithio â nhw
Mae TGP Cymru yn falch bod yr holl arian sy’n cael ei godi yng Nghymru yn aros yng Nghymru
Mae TGP Cymru yn cefnogi gweithwyr proffesiynol yn y sectorau statudol a gwirfoddol drwy hyfforddiant, cynadleddau a gwaith partneriaeth

Helo, diolch i chi am ymweld â gwefan TGP Cymru.

I gysylltu ag un o’n gwasanaethau, dilynwch y tab ‘Gwasanaethau’ uchod a dewiswch eich gwasanaeth dewisol. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt a/neu ffurflenni atgyfeirio ar-lein fel hyn. A chofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau am ein gwasanaethau neu unrhyw gwestiynau am sut y gallwn ni helpu.

Lleisiau Pobl Ifanc

Adroddiad ar brofiadau’r rhai hynny sydd wedi pontio i wasanaethau iechyd meddwl plant i wasanaethau iechyd meddwl oedolion

Darllen mwy >

Beth yw Cyfarfod Grŵp Teulu?

Animeiddiad yn cyflwyno teuluoedd i gysyniad y Cyfarfod Grŵp Teulu

Gwyliwch y ffilm >

Estyniad 3 Blynedd i Gyllid Grantiau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Gwasanaeth Pasbort Cyfathrebu Gogledd Cymru

25/01/2024

Cafodd Gwasanaeth Pasbort Cyfathrebu Gogledd Cymru newyddion gwych cyn y Nadolig. Gwnaeth Pwyllgor Cyllid y Loteri Genedlaethol gymeradwyo ein cais a chytuno i ariannu ein prosiect am y tair blynedd […]

Read more >>