Mae TGP Cymru yn Elusen sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, parhaus yn ystod amseroedd heriol yn eu bywydau
Mae TGP Cymru yn gweithio gyda phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd a diwylliannau er mwyn sicrhau bod lleisiau unigol yn cael eu clywed
Mae TGP Cymru yn dylanwadu ar bolisi yng Nghymru ar lefel leol a chenedlaethol drwy hyrwyddo hawliau’r bobl rydyn ni’n gweithio â nhw
Mae TGP Cymru yn falch bod yr holl arian sy’n cael ei godi yng Nghymru yn aros yng Nghymru
Mae TGP Cymru yn cefnogi gweithwyr proffesiynol yn y sectorau statudol a gwirfoddol drwy hyfforddiant, cynadleddau a gwaith partneriaeth

Croeso i’n gwefan

Rydym yn parhau i ychwanegu gwybodaeth yma dros y misoedd nesaf a byddai unrhyw adborth ar yr hyn yr hoffech chi ei wybod pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan yn ddefnyddiol iawn felly cysylltwch â ni.

Rhoi

Rydym yn croesawu unrhyw gymorth y gallwch ei gynnig i’n helpu i ddarparu ein gwasanaethau ledled Cymru

Rhoi nawr >

Hanner Marathon Caerdydd 2019

Ymunwch â ‘Thîm TGP Cymru’ a helpwch ni i godi arian i weithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd ledled Cymru.

Mwy >


Digwyddiad – Arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru

15/01/2020

4 Chwefror 2020 Y Senedd, Bae caerdydd 12pm–1.30pm Mae TGP Cymru yn cynnal digwyddiad i ddathlu a rhannu arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru. Noddir y digwyddiad gan David […]

Read more >>