Arolwg Blynyddol Defnyddwyr

Dec 10, 2021

Os ydych chi’n berson ifanc sydd â phrofiad o weithio gyda TGP Cymru, byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn am y gwasanaeth a’r gobeithion ar gyfer y dyfodol. Ffordd dda o gymryd rhan ar hyn o bryd fyddai llenwi ein harolwg blynyddol i ddefnyddwyr:

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ffyrdd eraill o gymryd rhan cysylltwch ag Angie gan ddefnyddio’r wybodaeth gyswllt ar waelod y ffurflen.