Edrychwch ar Adroddiad Blynyddol 2019-2020 TGP Cymru

Feb 25, 2021

Diolch yn fawr i’r plant a’r bobl ifanc o SafeStars, Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru a’r Tîm o amgylch y Denantiaeth am wneud y fideo hwn yn bosibl ac i’r holl blant, pobl ifanc a theuluoedd eraill y mae TGP Cymru wedi cael y pleser o weithio gyda nhw yn ystod y flwyddyn.