Nid yw’r diwydiant digwyddiadau wedi ‘rhoi’r gorau iddi eto’

Aug 17, 2021

Newspaper clipping

Mae Theo yn llysgennad gwych i Sêr Saff Ceredigion, TGP Cymru ac i bobl ifanc ym mhobman. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn cael cydnabyddiaeth am ei brosiectau sy’n hybu iechyd meddwl a lles pobl ifanc. Rydym yn falch iawn o Theo.