Llythyr at y Prif Weinidog ynghylch Cynllun Setliad yr UE

Jun 9, 2021

Mae dinasyddion yr UE yr ydym yn eu helpu ymhlith y rhai sy’n debygol o golli statws a hawliau ar 30 Mehefin. Gwnaethom ysgrifennu at y Prif Weinidog gyda sefydliadau eraill sy’n cael eu hariannu gan y Llywodraeth i’w annog i ddiogelu hawliau dinasyddion yr UE #LiftTheDeadline

https://www.childrenslegalcentre.com/wp-content/uploads/2021/06/GFOs-EUSS-letter-to-Boris-Johnson-8.6.21.pdf

Gweler hefyd yr erthygl yn y Guardian, yn dyfynnu ein Prif Swyddog Gweithredol ar y mater hwn –https://www.theguardian.com/politics/2021/jun/09/boris-johnson-urged-to-axe-deadline-for-eu-citizens-to-apply-to-stay-in-uk a godwyd hefyd yn y Cyfarfod Llawn yn y Senedd ddoe – Senedd.tv – Plenary – 08/06/2021