Gwasanaeth Eiriolaeth Bae y Gorllewin

Sut allwn ni helpu?

Gwasanaethau sydd gennym i’w cynnig

Eiriolaeth – Rydym yn cynnig Gwasanaethau Eiriolaeth Proffesiynol i blant a phobl ifanc sy’n byw yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Beth yw Eiriolaeth?

Mae eiriolaeth yn golygu cael rhywun i wrando arnoch chi. Gall eich helpu i ddweud beth rydych chi’n ei feddwl a sut rydych chi’n teimlo wrth y bobl sy’n gwneud penderfyniadau am eich bywyd.

Gall eiriolaeth eich helpu i:

  • gael dweud eich dweud
  • gwybod a deall eich hawliau
  • cymryd rhan mewn cyfarfodydd ac adolygiadau
  • datrys pethau gyda’ch gweithiwr cymdeithasol neu’ch gofalwr
  • cwyno.

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol – nid ydym yn rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Sut allaf i gysylltu?

Ffoniwch ni ar y rhif isod neu anfon neges atom drwy’r e-bost (cyfeiriad isod hefyd).

Mae gennym ffurflenni atgyfeirio hawdd i’w defnyddio ar gyfer rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac rydym yn derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn hefyd.

Plant a phobl ifanc – gallwch ffonio’r rhif ffôn rhad ac am ddim (isod) a gofyn am eiriolwr – mae mor hawdd â hynny – dim angen unrhyw ffurflenni!

Gwasanaethau Ymwelwyr Annibynnol

Efallai y byddwn ni hefyd yn gallu cynnig Gwasanaethau Ymweld Annibynnol i blant a phobl ifanc sydd yn derbyn gofal ac nad ydynt mewn unrhyw gysylltiad gyda’u teulu, neu sydd mewn cysylltiad cyfyngedig â’u teulu. Cysylltwch â ni ar rif y swyddfa isod am ragor o wybodaeth.


Cyfeiriad Prosiect

Abertawe
14 Pentref Busnes Tawe, Phoenix Way, Llansamlet, Abertawe, SA7 9LA

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn Abertawe: 01792 794044
E-bost: wbas@trosgynnalplant.org.uk
Rhif rhadffôn: 0800 328 7289
Neges testun: 07864 032 921


Pwy sydd yn ein tîm