Cyflwyniad ‘Cyfnod Clo’ Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion

May 10, 2021

Mae wedi bod yn flwyddyn anodd, ond dydy hynny ddim wedi atal Sêr Saff Ceredigion rhag cyflawni prosiectau sy’n hyrwyddo ac yn codi ymwybyddiaeth o gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel.

Rhoddwyd y cyflwyniad hwn yn ddiweddar i Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru (CYSUR). Mae wir yn dangos y gwaith caled y mae’r bobl ifanc wedi bod yn ei wneud dros y flwyddyn ddiwethaf o ‘gyfnod clo’. Mae hyn nid yn unig yn cynnwys gwaith ar draws Ceredigion ond hefyd Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rhan o grŵp pobl ifanc y pedair sir, CADW.

Gobeithio y byddwch yn ei fwynhau a chofiwch y gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol TGP Cymru a Sêr Diogel Ceredigion, felly beth am ein ‘hoffi’ ni.