Yn ystod yr amser digynsail yma, mae TGP Cymru yn cadw'n brysur yn ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a theuluoedd mewn amryw o ffyrdd. Rydyn ni wedi mynd y tu hwnt i derfynau ein gwasanaethau i sicrhau bod y bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw yn cael eu cefnogi. Gweler isod rai o'r gweithgareddau rydyn ni wedi bod yn eu hwyluso.

Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT

May 26, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn gofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl ifanc ledled Cymru. Dechreuodd y Sêr […]

Read more >


Aroswch yn ddiogel… Ddaru rywun sôn am lamas?

May 15, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion wedi cynhyrchu cerdd yn mynegi eu teimladau am y Coronafirws. Lluniodd y grŵp eiriau i ddisgrifio’r sefyllfa bresennol a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cadw’n ddiogel […]

Read more >