Yn ystod yr amser digynsail yma, mae TGP Cymru yn cadw'n brysur yn ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a theuluoedd mewn amryw o ffyrdd. Rydyn ni wedi mynd y tu hwnt i derfynau ein gwasanaethau i sicrhau bod y bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw yn cael eu cefnogi. Gweler isod rai o'r gweithgareddau rydyn ni wedi bod yn eu hwyluso.

Prosiectau Sêr Saff Ceredigion 2020

Jun 14, 2021

Roedd 2020 yn her i bawb a dweud y lleiaf! Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Saff) wedi parhau i gyflawni amrywiaeth eang o brosiectau ac wedi tynnu sylw at […]

Read more >


Sesiwn Ffitrwydd Ar-lein Sêr Saff Ceredigion – Rhan 2

May 18, 2021

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Saff) wrth eu boddau yn bod yn egnïol, dyma Ran 2 o’u Sesiwn Ffitrwydd Ar-lein gyda’r Hyfforddwr Personol Jack Davies. Ymunwch â’r Sêr Saff […]

Read more >


Sesiwn Ffitrwydd Ar-lein Sêr Saff Ceredigion – Rhan 1

May 10, 2021

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Saff) yn gwybod pa mor bwysig yw iechyd a lles i blant a phobl ifanc, yn enwedig yn y cyfnod hwn. Mae’r Sêr Saff […]

Read more >


Cyflwyniad ‘Cyfnod Clo’ Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion

May 10, 2021

Mae wedi bod yn flwyddyn anodd, ond dydy hynny ddim wedi atal Sêr Saff Ceredigion rhag cyflawni prosiectau sy’n hyrwyddo ac yn codi ymwybyddiaeth o gadw plant a phobl ifanc […]

Read more >


Canlyniadau Arolwg Llesiant Staff Results

Feb 22, 2021

Yn ôl ym mis Tachwedd gwnaethom ofyn i’n staff gwblhau arolwg lles ynghylch gweithio yn ystod y pandemig. Roeddem eisiau deall sut yr oedd y staff yn teimlo, ac a […]

Read more >


Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen – Arolwg Staff

Nov 4, 2020

Mae TGP Cymru yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi lles meddyliol ei weithiwr, yn enwedig mewn perthynas â straen ac unigedd yn ystod yr amser presennol. Felly, i gydnabod Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth […]

Read more >


Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 9

Aug 3, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn parhau i ofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol, o amrywiaeth o sectorau sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl […]

Read more >


Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 8

Jul 16, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn gofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol, sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl ifanc ledled Cymru.  Wythnos 8 ac […]

Read more >


Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 7

Jul 7, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn parhau i ofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol, sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl ifanc ledled Cymru.  Mae’r […]

Read more >


Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 6

Jun 26, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn parhau i ofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol, o amrywiaeth o sectorau sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl […]

Read more >