Yn ystod yr amser digynsail yma, mae TGP Cymru yn cadw'n brysur yn ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a theuluoedd mewn amryw o ffyrdd. Rydyn ni wedi mynd y tu hwnt i derfynau ein gwasanaethau i sicrhau bod y bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw yn cael eu cefnogi. Gweler isod rai o'r gweithgareddau rydyn ni wedi bod yn eu hwyluso.

Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 9

Aug 3, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn parhau i ofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol, o amrywiaeth o sectorau sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl […]

Read more >


Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 8

Jul 16, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn gofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol, sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl ifanc ledled Cymru.  Wythnos 8 ac […]

Read more >


Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 7

Jul 7, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn parhau i ofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol, sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl ifanc ledled Cymru.  Mae’r […]

Read more >


Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 6

Jun 26, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn parhau i ofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol, o amrywiaeth o sectorau sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl […]

Read more >


Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 5

Jun 19, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn gofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol, o amrywiaeth o sectorau sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl ifanc ledled […]

Read more >


Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 4

Jun 12, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn gofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol, o amrywiaeth o sectorau sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl ifanc ledled […]

Read more >


Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 3

Jun 8, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn parhau i ofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl ifanc ledled Cymru.  Yr […]

Read more >


Arhoswch adref, arhoswch yn ddiogel ac yfwch de gyda TGP!

Jun 4, 2020

Mae gan Fwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Diogel) neges arall i chi i gyd… “Arhoswch adref, arhoswch yn ddiogel ac yfwch de gyda TGP!” Roedd y Sêr Diogel eisiau ffordd […]

Read more >


Dulliau Adferol Gwasanaeth Cyn-filwyr a Theuluoedd

Jun 3, 2020

Roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n cynnig rhywfaint o gyngor defnyddiol a allai fod o gymorth i rai wrth i ni ymgysylltu â theuluoedd a phobl ifanc gan ddefnyddio galwadau […]

Read more >


Teithio Ymlaen

Jun 3, 2020

Cynhaliodd Gwasanaeth Teithio Ymlaen TGP Cymru gystadleuaeth dros wyliau’r Pasg. Mae feirws Covid 19 wedi gorfodi cyfyngiadau symud ar bob un ohonom, ond roeddem ni’n dal i fod eisiau cadw […]

Read more >