Dulliau Adferol Gwasanaeth Cyn-filwyr a Theuluoedd

Sut allwn ni helpu?

Rydym yn gwybod bod ansawdd ein perthnasau yn hanfodol i’n lles ac i’n gallu i ymdrin â sefyllfaoedd ym mhob agwedd ar fywyd.

Mae ein gwasanaeth, a ariannwyd gan y Armed Forces Covenant, yn edrych ar gryfhau perthnasau teuluol sy’n bwysig i’r cyn-filwr/y sawl sy’n gadael gwasanaeth er mwyn gwneud effaith cadarnhaol ar iechyd meddwl y cyn-filwr/y sawl sy’n gadael gwasanaeth a’u teulu.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â Gwasanaeth ‘Cyn-filwyr Cymru y GIG’ i gynorthwyo’r rhai sy’n gadael y gwasanaeth/cyn-filwyr a’u teuluoedd lle mae perthnasau’n cael eu heffeithio gan/yn effeithio ar iechyd meddwl y Cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Gallwch fanteisio ar ein gwasanaethau os ydych yn bodloni’r meini prawf canlynol:

  • Rydych yn gyn-filwr neu wedi gadael gwasanaeth ac yn dioddef problem iechyd meddwl ‘cysylltiedig â’r gwasanaeth’ a’ch bod yn cael cefnogaeth drwy GIG Cyn-filwyr Cymru (Caerdydd a’r Fro).
  • Rydych wedi nodi gyda’ch therapydd GIG i Gyn-filwyr eich bod yn profi anawsterau/gwrthdaro yn eich perthnasau teuluol sydd yn effeithio ar, neu yn cael eu heffeithio gan, eich iechyd meddwl.
  • Mae un plentyn o leiaf yn aelod o’ch teulu – p’un a ydych yn byw gyda nhw neu eich bod wedi eich gwahanol (ar yr amod bod pawb yn cytuno i ni ymyrryd).

Lawrlwytho ein Taflen Wybodaeth >


Cyfeiriad Prosiect

Tŷ Kiln, 3ydd Llawr, The Maltings, East Tyndall St, Caerdydd CF24 5EA

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif Ffôn: 02922 676600
E-bost: ravfs@tgpcymru.org.uk


Pwy sydd yn ein tîm

Tina Foster
Rheolwr Tîm
Laura Thompson
Ymarferydd Adferol