Digwyddiad Diogelu Ehangu Cyfranogiad

Dec 20, 2018

Cynhaliodd tîm TGP Cymru Canolbarth a Gorllewin Cymru ddigwyddiad yng nghanolfan Ehangu Cyfranogiad Cwrt Mawr ym Mhrifysgol Aberystwyth, diolch i Dr Debra Croft.

Cynhaliwyd y digwyddiad i ymdrin â thlodi cyfnod. Roedd cynghorwyr tref lleol, nyrsys ysgol, gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid a swyddogion adolygu annibynnol i gyd yn bresennol. Cafodd y bobl ifanc y cyfle i wneud eitem bersonol i gadw eu cynhyrchion ynddo. Cafodd y gweithdy ei hwyluso gan Rush.

Dywedodd y bobl ifanc ei bod yn haws, yn fwy hamddenol i drafod materion personol, yn ymwneud â’u hiechyd mewn awyrgylch hamddenol felly roedd hyn yn ddefnyddiol i bawb.