Digwyddiad – Arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru

Jan 15, 2020

4 Chwefror 2020
Y Senedd, Bae caerdydd
12pm–1.30pm

Mae TGP Cymru yn cynnal digwyddiad i ddathlu a rhannu arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru. Noddir y digwyddiad gan David Melding AC.

Y Siaradwyr Gwadd:

  • Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
  • David Melding AC, Cadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ar gyfer Grwp y Plant sy’n Derbyn Gofal
  • Pobl lfanc o Grwp Cyfranog i TGP Cymru.

Diben y digwyddiad yw:

  • Adolygu’r Ymagwedd Genedlaethol at Eiriolaeth Statudol a’r Cynnig Gweithredol o Eiriolaeth ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal yng Nghymru
  • Arddangos gwaith Myfyrwyr Cyfathrebu Graffig Prifysgol De Cymru ar wybodaeth hyrwyddo ar gyfer eiriolaeth a CCUHP
  • Dangosiad cyntaf ffilm gan bobl ifanc am yr Ymagwedd Genedlaethol at Eiriolaeth Statudol a’r Cynnig Gweithredol o Eiriolaeth
  • Lansio’r Ymchwil: ‘O’r Golwg – Allan o Hawliau?’ Darpariaeth Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol mewn Cartrefi Plant yng Nghymru

I gadw eich lle, llenwch a dychwelwch yffurflen archebu sydd wedi’i hatodi erbyn i: jan.croome@tgpcymru.org.uk

Mae’r digwyddiad hwn am ddim a bydd lleoedd yn llenwi yn gyflym iawn.