Llysgennad Sêr Saff Ceredigion yn Derbyn Gwobr Celfyddydau Creadigol

Jul 6, 2022

Theo Delahaye

Llysgennad Sêr Saff Ceredigion yn Derbyn Gwobr Celfyddydau Creadigol

Hoffem longyfarch Theo Delahaye am dderbyn Gwobr Cyflawniad Rhagorol yn y Celfyddydau Creadigol yng Ngholeg Sir Gâr / Coleg Ceredigion, yn Theatr Ffwrnes yn Llanelli yn ddiweddar.

Mae Theo yn aelod o Fwrdd Diogelu Iau Ceredigion, neu Sêr Saff Ceredigion. Cenhadaeth y Sêr Saff fu codi ymwybyddiaeth am ddiogelwch i bobl ifanc, drwy leisiau pobl ifanc. Mae Theo wedi parhau i ymgorffori’r neges hon yn ei waith y tu allan i’r Sêr Saff drwy gynhyrchu gwaith celf â negeseuon pwysig am iechyd meddwl a lles.

Da iawn Theo! Mae Sêr Saff Ceredigion a TGP Cymru yn hynod falch o’i gyflawniadau parhaus.

Y stori ddiwethaf am Theo >

Ewch i’w wefan i weld ei waith! >