Rap Diogelu TGP Cymru

Feb 20, 2019

Fe wnaeth Bwrdd Diogelu Plant Iau TGP Cymru CADW lansio rap am fod yn ddiogel ar-lein, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelu. Fe wnaeth pobl ifanc o Ganolbarth a Gorllewin Cymru ysgrifennu a chynhyrchu’r rap ac maen nhw’n gobeithio y bydd yn grymuso pobl ifanc ledled Cymru i fod yn ddiogel ar-lein ac wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.

Mae Dave Bound a Mark Jefferis wedi cefnogi ein pobl ifanc drwy gydol y broses gyda’r rhannau technegol a rhoi anogaeth wrth gynhyrchu’r rap.

Gallwch lawrlwytho’r geiriau yma, a gwrando ar y gân isod: