Aroswch yn ddiogel… Ddaru rywun sôn am lamas?

May 15, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion wedi cynhyrchu cerdd yn mynegi eu teimladau am y Coronafirws. Lluniodd y grŵp eiriau i ddisgrifio’r sefyllfa bresennol a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cadw’n ddiogel yn ystod cyfyngiadau symud. Maent hefyd yn awyddus i wneud i bobl chwerthin a gwenu ar yr adeg anodd hon, felly disgwyliwch weld rhai geiriau ar hap hefyd!!!

Hoffai’r Sêr Diogel ddiolch yn arbennig i Mark Jeffries a’u cefnogodd i gynhyrchu’r gerdd. Mae Mark hefyd yn garedig iawn wedi darllen y geiriau i ni hefyd. Diolch Mark J

Gobeithiwn y gwnewch fwynhau’r gerdd! Arhoswch yn Ddiogel a ddaru rywun sôn am Lamas?!?