Adroddiad Arolwg Defnyddwyr – Pandemig COVID-19: Effaith, Profiadau, Cefnogaeth a Symud Ymlaen

Aug 24, 2021

Paratowyd yr adroddiad hwn gan TGP Cymru i gasglu barn plant a phobl ifanc yr oeddem wedi gweithio gyda nhw ers dechrau cyfnodau clo’r pandemig Covid-19 ym mis Mawrth 2020 tan Chwefror 2021. Casglwyd y materion â blaenoriaeth yn yr adroddiad hwn drwy arolygon ar-lein dwyieithog a gwaith grŵp rhithwir wnaeth archwilio’r effaith yr oedd y pandemig wedi’i chael arb lant a phobl ifanc, a pha mor effeithiol oedd ymateb gwasanaethau TGP Cymru.

Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho’r Adroddiad >