Gwasanaeth Cyfarfodydd Grŵp Teulu Gweithredu Adferol

Sut allwn ni helpu?

Mae’r Gwasanaeth Cyfarfodydd Grŵp Teulu gan ddefnyddio Dulliau Adferol ar gael i deuluoedd sy’n profi gwrthdaro ac sydd angen cefnogaeth i ddatrys y gwrthdaro hwnnw. Mae’r gwasanaeth hwn yn helpu teuluoedd i ddod dros trafferthion drwy adeiladu, cynnal  a lle bo’r angen, trwsio perthnasau. Bydd aelodau teulu yn cael eu hannog i adnabod eu cryfderau, eu sgiliau ac adnoddau er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau.

Beth yw Cyfarfod Grwp Teulu?

O fewn cyfarfod grŵp teulu, gan ddefnyddio dulliau adferol, bydd aelodau o deuluoedd, ffrindiau ac unrhyw un perthnasol yn dod at ei gilydd i drafod a gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Bydd yr Ymarferydd yn gweithio gyda chi er mwyn eich cefnogi chi. Byddan nhw hefyd yn eich helpu chi i baratoi ar gyfer y cyfarfod a chyrraedd yno.

Pwy sydd a mynediad i’r gwasanaeth?

Gallwch chi gael mynediad i’n gwasanaeth os oes gan eich plentyn/person ifanc Weithiwr Cymdeithasol ei hun o fewn Gwasanaethau Plant ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion neu Sir Benfro ac os ydych chi yn profi trafferthion teuluol ac angen cynllunio ar gyfer y dyfodol. Gallwch chi drafod y posibilrwydd o gael eich cyfeirio gyda’ch Gweithiwr Cymdeithasol neu gysylltu gyda ni i weld a yw’r cyfeiriad yn briodol.


Cyfeiriad Prosiect

4 Dunraven Place, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1JD

Ffyrdd o gysylltu â ni

Rhif ffôn: 01656 669354
E-bost: bcbcrafgm@tgpcymru.org.uk


Pwy sydd yn ein tîm

Melanie Thomas-Wilcox
Rheolwr Tîm
Angie Felkin-Heins
Arweinydd Datblygu Cyfranogiad
Denise Jones
Gweinyddwr
Louise Ferguson
Ymarferydd CGTGA
Donna Bonner
Ymarferydd CGTGA
Rhiannon Hardyman
Ymarferydd CGTGA
Keith Buckler
Ymarferydd CGTGA
Karyl Mann
Ymarferydd CGTGA
Jim McGrath
Ymarferydd CGTGA
Gail Humphreys
Ymarferydd CGTGA
Amanda Cox
Ymarferydd CGTGA
Sophie Morris
Ymarferydd CGTGA
Kerry Lama
Ymarferydd CGTGA
Vicky Thomson
Ymarferydd CGTGA
Nikki Prince-Iles
Ymarferydd CGTGA
Sabrina De Courcy
Ymarferydd CGTGA
Beverley Latham
Ymarferydd CGTGA
Shareefa Al Harasi
Ymarferydd CGTGA