Dulliau Adferol Gwasanaeth Cyn-filwyr a Theuluoedd

Jun 3, 2020

Roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n cynnig rhywfaint o gyngor defnyddiol a allai fod o gymorth i rai wrth i ni ymgysylltu â theuluoedd a phobl ifanc gan ddefnyddio galwadau fideo (llawer mwy ar gael ond dyma rywfaint i chi ☺):

  • Gall fod o gymorth anfon adnoddau/deunyddiau cyn sesiwn galwad fideo (drwy’r post neu’n electronig) fel bod gan y rhai sy’n cymryd rhan rywbeth i gyfeirio ato i gadw trefn ar y sesiwn.
  • Cadwch ffiniau. Rydym ni’n gweithio o gartref, wrth gwrs, ond cadwch eich cartref yn breifat cyn belled â phosibl (er enghraifft, meddyliwch ddwywaith am luniau yn y cefndir a lle’r ydych chi’n eistedd ac ati, pethau efallai na fyddech chi’n meddwl ddwywaith amdanyn nhw os ydych chi ar alwad gyda chydweithiwr er enghraifft).
  • Byddwch yn garedig i chi’ch hun a chofiwch fod pawb yn mynd drwy’r ffordd newydd hon o weithio ar yr un pryd, felly rhowch gynnig ar bethau a byddwch yn agored gyda’r rhai yr ydych chi’n gweithio â nhw. A chadwch eich hyder – fe allwch chi wneud hyn!!
  • Rydych chi’n gwybod beth yw’r agweddau sylfaenol ar ymgysylltu a chymryd rhan ac mae’r rhan yn dal i fod yn berthnasol, felly iawn, dydyn ni ddim yn yr un ystafell, ond rydym ni yn yr un ‘rhith-ofod’ felly gofynnwch am adborth o’r sesiynau, a darganfyddwch gyda’ch gilydd y ffordd orau o gael y mwyaf o’r sesiynau a sut i symud ymlaen.
  • Mae meddwl yn adferol yn ein helpu i sylweddoli y gall cyfleoedd newydd ddatblygu (yn annisgwyl!) mewn cyfnodau anodd, felly eto, daliwch ati, fe allwn ni wneud hyn!!
  • Codwch eich calon, gallwn ni ond gwneud yr hyn a allwn ni a dim mwy ac er efallai na fydd rhai pobl ifanc a theuluoedd yn teimlo y gallan nhw ymgysylltu yn y modd hwn, efallai y bydd eraill yn teimlo’n fwy parod i fanteisio ar ein hymyriadau o bell yn fwy cyfforddus erbyn hyn.
  • Ac yn bwysicaf oll, cofiwch wisgo amdanoch ar gyfer eich galwad fideo (rhag ofn i chi sefyll ar eich traed yn dal i wisgo trowsus eich pyjamas….) a chofiwch gau’r sesiwn yn llwyr ….. fel nad oes unrhyw berygl o weld fideos sy’n achosi embaras i chi yn ymddangos ar YouTube