Canlyniadau Arolwg Llesiant Staff Results

Feb 22, 2021

Yn ôl ym mis Tachwedd gwnaethom ofyn i’n staff gwblhau arolwg lles ynghylch gweithio yn ystod y pandemig. Roeddem eisiau deall sut yr oedd y staff yn teimlo, ac a allem ni gefnogi pobl yn well.

Dyma drosolwg o’r adborth a gawsom.