Tîm Cyfarfod Grŵp Teulu yn cael Adborth Cadarnhaol mewn Arolwg Diweddar

Feb 15, 2022

Mae tîm Gwasanaeth Cyfarfodydd Grŵp Teulu Gweithredu Adferol wedi cael canmoliaeth yn ddiweddar ar ôl galw am adborth ar eu gwasanaeth. Roedd pobl a gymerodd ran yng nghyfarfodydd y grŵp yn awyddus i rannu’r profiadau da y maen nhw wedi ei gael gyda’r gwasanaeth, a’r canlyniadau cadarnhaol o ganlyniad i hynny.

Daw hyn wrth i’r tîm Dulliau Adferol Gwasanaeth Cyn-filwyr a Theuluoedd, sy’n defnyddio’r un fframwaith dulliau adferol a ddefnyddir gan dîm Cyfarfod y Grŵp Teulu, gael canmoliaeth gan Nation.Cymru a Forces in Mind Trust am eu gallu i adfer perthnasoedd teuluol i gyn-filwyr ag anhwylder iechyd meddwl.

Mae TGP Cymru wrth eu bodd â’r holl adborth y mae’r ddau dîm wedi’i gael yn ddiweddar. I ddangos ein gwerthfawrogiad o’r tîm Cyfarfod Grŵp Teulu, rydym wedi casglu rhai o’r dyfyniadau gorau o’u harolwg diweddar:

“Diolch yn fawr i chi am eich gwaith yn y cyfarfod teuluol wythnos diwethaf, roedd y profiad cyfan yn ddefnyddiol iawn i’r ddau ohonom ac roeddem yn cytuno ei fod yn hen bryd.” – Gofalwyr maeth Pen-y-bont ar Ogwr

“Rwy’n ei chael hi’n hawdd iawn siarad â chi, rydych chi’n ddigyffro iawn ac rwy’n dweud pethau wrthych chi nad ydw i yn siarad amdanyn nhw ag unrhyw un. Rwyf wedi bod yn ymwneud â’r Gwasanaethau Cymdeithasol ers 12 mlynedd a dyma’r tro cyntaf i mi deimlo y gallaf siarad.” – Tad yn Rhondda Cynon Taf

“Roedd y cyfarfod teuluol yn fuddiol iawn i mi gan fod yn rhaid i bob un ohonom ni siarad a bod yn onest am ein meddyliau a’n teimladau. Roeddem i gyd yn hapus gyda’r canlyniadau terfynol. Diolch yn fawr am eich holl help. Edrych ymlaen at y cyfarfod nesaf.” – Aelod o deulu Pen-y-bont ar Ogwr