Amser Holi Sêr Diogel yn erbyn y Gweithwyr Proffesiynol #TGPQT Wythnos 8

Jul 16, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion, y Sêr Diogel, yn gofyn cwestiynau i nifer o weithwyr proffesiynol, sydd â’u rôl i ddiogelu plant a phobl ifanc ledled Cymru. 

Wythnos 8 ac mae’r Sêr Diogel wedi cyfarfod â Billy Goodfellow ar gyfer yr her ‘Amser Holi’ nesaf. Billy yw’r Rheolwr Cymorth i Deuluoedd Tîm Teulu yng Ngheredigion a’i rôl yw rheoli tîm sy’n cefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd a allai fod yn profi anawsterau.  Mae’r gwaith y mae Tîm Teulu yn ei wneud yn ataliol ac mae’n hanfodol wrth ddiogelu plant a phobl ifanc ledled sir Ceredigion. Diolch i Billy a’r tîm am yr holl waith gwych rydych chi’n ei wneud a diolch i Billy am ymuno â’r Sêr Diogel ar gyfer her #TGPQT yr wythnos hon ☺

Edrychwch ar atebion Billy ar ôl i’r Sêr Diogel ofyn deg cwestiwn ‘Cyfnod Cloi’ iddi! Cawsom atebion diddorol iawn a llawer o hwyl yn ei wneud! Beth am ymgymryd â’r her #TGPQT eich hun. ☺

Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion