Prosiectau Sêr Saff Ceredigion 2020

Jun 14, 2021

Roedd 2020 yn her i bawb a dweud y lleiaf! Mae Bwrdd Diogelu Iau Ceredigion (Sêr Saff) wedi parhau i gyflawni amrywiaeth eang o brosiectau ac wedi tynnu sylw at bwysigrwydd diogelu Plant a Phobl Ifanc ledled Ceredigion a chanolbarth a gorllewin Cymru drwy gydol y pandemig.

Da iawn Sêr Saff Ceredigion a diolch yn fawr am eich holl waith caled ☺

Cadwch lygad am lawer mwy o brosiectau a digwyddiadau arloesol y bydd y bobl ifanc anhygoel hyn yn eu cyflwyno ☺

Safe Stars logo

Logo Sêr Saff Ceredigion – Wedi’i ddylunio a’i greu gan Theo Delehaye

Safe Stars Zoom Meeting Art Work - Produced by Safe Stars group member

Gwaith Celf Cyfarfod Zoom Sêr Saff – Cynhyrchwyd gan aelod o’r grŵp Sêr Saff